Nedostatečná pozornost a neschopnost soustředit se na daný úkol na delší dobu je skutečný bič pro dnešní děti a jejich rodiče. Důležitou roli hraje zrychlující se tempo moderního života a nadměrné sledování masmédii.
Jak pomoct dítěti a naučit ho sebe klidu a koncentraci?
1. Udělejte aktivitu zajímavou.
Kolik pozornosti věnuje dítě této nebo jiné činnosti, závisí od toho, jak moc se mu ta aktivita líbí. Když poprvé děláte s dětmi nějakou aktivitu, která je pro vás důležitější než dítě (například učíte dítě psát písmena), nejdříve se rozvine vaše kreativita a flexibilita jakožto rodiče a zároveň učitele. Pokud se dítěti tato činnost nelíbí, vznikne mezi ním a rodičem opravdový boj. A vzdát tento boj je téměř nemožné, když nároky kladeny na dítě před nástupem do školy jsou velmi vysoké: dítě musí být vytrvalé, poslušné, znát základy gramatiky a matematiky, schopné přijímat nové poznatky a plnit úkoly, které mu učitelem zadává. Rodič učí dítě odčítat a pro něho je v ten moment zajímavější rozebírat autíčko. A je to úžasné: s autíčkem si může hrát půlhodiny, ale odčítání nechce věnovat ani pět minut!
Proto malá vynalézavost ze strany matky promění i nudnou činnost na zajímavou. Například namísto toho, aby dítě nutila psát písmena tužkou, můžete ho požádat, aby je napsalo křídou na desku nebo na asfalt, namalovalo na okno, vymodelovalo z plastelíny nebo těsta. Děti se skvěle učí psát písmena klackem do písku během procházky (a čím dalším se ještě zabavíte, když je například ulice mokrá a špinavá a není si kde hrát). Společné činnosti, kromě trénování koncentrace, také rozvíjejí jemné motorické dovednosti rukou a jsou proto zajímavější než akademické hodiny.
2. Chcete-li získat pozornost, naučte se sami věnovat něčemu pozornost.
Samotní rodiče se často rozptylují jinými podněty, když se věnujete dítěti. «Vypni tu konvici!»  – křičí máma tátovi a pozornost dítěte je tím rozptýlena. Dokonce i pro dospělého člověka není snadné soustředit se zpětně poté, co byl vyrušen z činnosti, o to víc to platí u dítěte. Stává se také, že matka se věnuje dítěti a mezitím s někým mluví po telefonu nebo «jedním okem» kouká na televizi. Jestli učíte dítě soustředěnosti, sedněte si tiše vedle něj a věnujte mu pár minut svého času – a ničím se u toho neroptylujte. Přesné a jasné pokyny pomohou dětem lépe pochopit úkol a soustředit se na něj. Je zbytečné doufat, že dítě bude naslouchat vašim pokynům, které na ně křičíte z kuchyně do dětského pokoje. Ujistěte se, že jste vedle sebe a navázali jste spolu oční kontakt.
3. Jak předejít rozptýlení. Aby se dítě neroztylovalo častými svačinami a «popíjením vody», nabídněte mu předem lehké občerstvení.
Nedělejte úkoly do školy hned po venkovních hrách, když je dítě příliš unavené a rozrušené. Pokud již dítě navštěvuje školu nebo kroužky, nenechávejte ho, aby si dělalo domácí úkoly ihned po návratu domů, protože potřebuje nějaký čas na to, aby se zotavilo. Výuka ve škole a kroužky by neměli následovat hned po sobě. Pokud se dítě pořád hůř koncentruje, pravděpodobně je jeho program hodně nabitý.
Pokud je dítě rozptylováno svým bratrem nebo sestrou, pak je dejte každé do jiného pokoje, aby plnili své úkoly. Nedovolte, aby jedno dítě sledovalo televizi nebo hrálo počítačové hry, když se věnujete druhému. Žádný úkol neobstojí v této konkurenci.
Děti se snadno rozruší a ztrácí pozornost, když se domnívají, že úkol je pro ně příliš obtížný. Můžete jim pomoci tím, že daný úkol rozdělíte na jednoduché pokyny. Pokud řeknete dítěti, aby si uklidilo svůj pokoj, pak to nemusí dopadnout v souladu se záměrem. Je mnohem lepší zadat jim malé úkoly: posbírat hračky z podlahy, pak ti řeknu, co máš udělat dál.
Namísto neustálých verbálních připomínek k tomu nebo onomu, které dítě ignoruje, je mnohem efektivnější pověsit obrázek, který zobrazuje požadovaný úkol. Například obrázek chlapce, který si čistí zuby nebo hraje na klavír. A nezapomeňte chválit dítě za splnění úkolu.
4. Тrénujte paměť, postřeh a pozornost.
Existuje mnoho her, které na rozdíl od televizních pořadů a počítačových her trénují schopnost soustředit se. To jsou téměř všechny deskové hry, kreslení, skládání puzzle. A samotné vypnutí televize způsobí, že dítě začne pečlivě naslouchat a pozorovat své okolí. Povzbuzujte své dítě, aby si při společných hrách a procházkách všímalo drobné a zajímavé detaily, čtěte společně vývěsky, počítejte auta určité barvy, věnujte pozornost barvám, tvarům a struktuře věcí.