Výchova ušlechtilého člověka.
Cílem je získat ty nejlepší a vznešené vlastnosti, které mohou zdobit člověka.

Ušlechtilý znamená být:
velkorysý, duchovní, milující,
dobrý, čestný, nesobecký,
spravedlivý, bez touhy vlastnit a mstít se,
velkorysý, trpělivý,
nezávislý, přemýšlivý, pracovitý…
Ušlechtilost přispívá k osobnímu rozvoji člověka.